<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BLC blogi

(Pilvi)palveluiden hinta on per-KELE!

Posted by Ville Soikkola on 14.12.2016 12:41

Miltei ongelmaan kuin ongelmaan tietotyön tekemisessä löytyy jo jokin valmis pilvipalvelu, jolla käyttäjä voi selvitä rutiineistaan tehokkaammin. Hyvä esimerkki on tiedostojen jakamiseen tarkoitettu DropBox, jolla tiedostojen käyttäminen useammalla laitteella on helppoa ja tapahtuu ilman muistitikkua joka voi rikkoutua tai kadota.

Asfaltoidun tien nurkan oikaisemiseksi on usein muodostunut polku. Ihmisen perusluonne ohjaa meidät käyttämään arkea helpottavia ratkaisuja, joten luonnollisesti myös pilvipalveluiden pariin. Asiasta on tehty jo useita tutkimuksia1 jotka vahvistavat väitteen. Pilvipalveluiden käyttö on loistava asia, mutta ongelmaksi niiden käyttö muodostuu, kun ihmiset käyttävät pilven palveluita IT:n ohi. Kuluttajaversiot eivät tarjoa yritysten vaatimaa hallintaa, eikä yrityksen toiseksi tärkein voimavara, tieto, ole enää sen omassa hallinnassaan ja harvoin näissä tapauksissa myöskään turvassa.

 

Strateginen päätös

IT-johtajana haluat tietysti, että tietotyön tekeminen on yrityksessänne mahdollisimman sujuvaa, mielekästä ja tehokasta. Mikäli jokin pilvipalvelu auttaa työntekijöitä tekemään työt tehokkaammin, tottakai sen käyttö tulee mahdollistaa! Toisaalta voit olla jostain syystä tilanteessa, että päätät toisin, mutta se tuskin on pitkälle kantava ja järkevä päätös - ihmisten luonne kun ohjaa käyttämään pilvipalveluita kuitenkin, mutta sen jälkeen yrityksenne tiedot saattavat olla lukuisissa pilvissä. Sen johdosta IT:nne ylle alkaa kerääntyä tummia pilviä eikä se ole hyvä asia. Suosittelen siis, Jos et ole niin jo tehnyt, linjaa heti että teillä ostetaan ja käytetään yrityksille tarkoitettuja pilvipalveluita.

 

Pilvipalveluiden hinnoittelu

Pilvipalveluiden hinnoittelussa tuntuu olevan yhtä monta hinnoittelumallia kuin on päämiehiäkin. Yksi hinnoittelee palvelunsa käyttäjämäärän mukaisesti, toinen käytettävien laitteiden mukaisesti. Kapasiteettipalvelut hinnoitellaan käytetyn kapasiteetin ja datasiirtomäärien mukaan ja jotkut palvelut maksavat kiinteän kuukausittaisen palvelumaksun.

Teknologian kehittyessä rivakkaa vauhtia, markkinoille saapuu myös jatkuvasti entistä tehokkaampia työkaluja, samalla vanhempien työkalujen ja tuotteiden ainoaksi kilpailuvaltiksi muuttuu hinta. IT-markkinoiden tuotteet kokevat siis nopeasti hintaeroosiota.

Todettakoon, että palveluiden hinta on per-KELE (per Käyttäjä, Esine, Laite tai Esiintymä). Ainoa yhteinen tekijä lienee, että palvelumaksut maksetaan euroilla ja trendinomaisesti hinta laskee vuosittain. Käytössä olevat pilvipalvelut saavat päivityksiä, jotka korvaavat muita palveluita. Esimerkkinä Office 365:een tuotu Planner korvaa erikseen maksullisen Trellon.

 

Pilvipalveluiden pihvi

Per-KELE:ttä kannattaa ottaa sarvista kiinni. Todennäköistä on, että käytätte jo useita palveluita joista aika on ajanut ohi. Palveluntarjoajat eivät yleisesti proaktiivisesti ala purkamaan kalliita vanhentuneita sopimuksia. 

 

Tässä kolme konkreettista päätöstä lisää, jotka IT-johtajan tulisi tehdä heti:

  1. Otamme irti hyödyn hinta-eroosiosta: Milloin viimeksi kilpailutit nettiliittymät, pilvipalvelut, yhteydet, verkot, rahoitus-sopimukset tai tukipalvelut?
  2. Poistamme päällekäisyydet ja vähäiselle käytölle jääneet palvelut: Maksatko edelleen palveluista, joiden käyttö on jo päättynyt?
  3. Lisäämme tietotyönteon tehokkuutta: Selvitä mitkä pilvipalvelut auttaisi teidän työntekijöitänne selviytymään työstään tehokkaammin. Kun nämä pilvipalvelut on käytössä, huolehdi vielä, että henkilökuntasi osaa varmasti ottaa kaiken hyödyn pilvipalveluista irti. Todellinen hyöty esim. Office 365:stä jää usein hyödyntämättä, sillä ihmiset muuttaa toimintatapojaan vasta, kun he itse oivaltavat että uusi toimintatapa on lyhyempi reitti perille.

 

Jos kaipaat apua selvitystyöhön tai haluat keskustella aiheesta lisää, ota yhteyttä.

 

 

Symantechin tutkimus aiheesta


Lataa tästä pilviopas

Topics: IT

Tilaa blogi sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit: