<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BLC blogi

Onko IT teidän liiketoimintanne kivireki vai vetojuhta?

Posted by Ville Soikkola on 18.8.2016 15:23

Olen tavannut lukuisia yritys- ja talousjohtajia viimeisen vuoden aikana keskustellakseni heidän IT:n nykytilanteesta ja sen tulevaisuudesta. Miltei kaikista tapaamistani yrityksistä löytyy joko kokonainen oma toimiva IT-osasto, oma IT-päällikkö tai oma IT-kumppani, kenen kanssa ympäristöä rakennetaan eteenpäin. Tästä huolimatta on käynyt ilmi, että liiketoiminnan tavoitteita ja IT:n tavoitteita ei ole usein sovitettu kunnolla yhteen. IT:n tehtävä on auttaa yritystä kasvamaan, mutta yrityksiltä puuttuu näkemys, miten IT voisi edesauttaa kasvua.

Usein olemassa olevat suunnitelmat tietoturvalle, etätöille tai riskihallinnalle on olemassa ainoastaan IT-johtajan tai IT-kumppanin pään sisällä.

Yleisimpiä havaintoja:

  • Liiketoimintalähtöinen IT:n kehityssuunnitelma puuttuu usein kokonaan.
  • IT:n nykytilanne, riskit ja yleiset trendit ovat kaikki melko huonosti yritysjohtajien tiedossa.
  • Moderneista työtavoista uskotaan olevan hyötyä liiketoiminnalle. Haasteena ei ole jo käyttöön otettu teknologia, vaan vanhoihin toimintatapoihin rutinoituminen.

 

Yritys jolta löytyy hyvä kehityssuunnitelma, pystyy etukäteen aloittamaan tulevien hankkeiden valmistelut.

 

Kehityssuunnitelma tuottaa yritykselle aitoa lisäarvoa:

  • Projektien aikataulut ja budjetit pitävät
  • Projektit voidaan toteuttaa tehokkaasti
  • Vähemmän ikäviä yllätyksiä
  • Kampanjatarjouksia voidaan hyödyntää tehokkaasti.

 

IT:n ostamisen ongelmallisuus perinteisellä tavalla

Perinteisesti ostajan roolissa halutaan yleensä ostajaa lisää, kun edelliset resurssit loppuvat. Aliresursointi aiheuttaa tilanteen, jossa joudutaan tekemään työtä. (mm. ongelman kuvaaminen, ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus, budjetointi tai kilpailutukset) Tehdyn työn päätteeksi tulee suorittaa vielä kertainvestointi, jotta aliresursoinnista toivutaan. Näiden lisäksi investointi tehdään vielä hieman yläkanttiin, jotta kyseinen resurssipula ei iske heti uudestaan.

Perinteisessä myyjä – ostaja –asetelmassa yritys ei välttämättä edes tiedä, mitä voisi haluta. Olen tämän vuoden puolella törmännyt yrityksiin, jotka ostavat ohjelmisto-omaisuutensa edelleen 1990-luvulla lanseeratussa pakettimuodossa. Sanomattakin selvää että näin IT:tä ei kannata ostaa enää nykyisin.
 
Miten IT:tä nykyään sitten kannattaisi ostaa?

Konsernimme esittelyvideossa kiteytetään tämä hyvin: IT- ja Turva -palveluiden ostaminen on kuin kulkemista sankassa metsässä. Mukaan tarvitset oppaan joka tuntee paikat ja polut, mukaan tarvitset osaavan kumppanin.

Ihan ensin täytyy tietää missä ollaan ja miettiä mihin pyritään menemään. Liiketoimintajohdon on erittäin tärkeää olla mukana tässä keskustelussa, jotta IT:n tavoitteet ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Kehitysstrategia on myös syytä linjata IT-jättien, kuten Microsoftin strategian mukaiseksi. Näin tiedetään, että omassa kehityksessä pystytään hyödyntämään IT-jättien tuotekehityksen aikaansaannoksia.

 

 Yleinen neuvo on, että suosi hankinnoissasi joustavia kuukausiveloitteisia malleja, jotka ovat jatkuvasti ajan tasalla ja joissa maksat vain siitä mitä käytät.

 

Yleinen neuvo on, että suosi hankinnoissasi joustavia kuukausiveloitteisia malleja, jotka ovat jatkuvasti ajan tasalla ja joissa maksat vain siitä mitä käytät. Sitoutuminen kannattaa, mutta ei sen vuoksi, että sopimus vaatii. Oikean IT-kumppanin kanssa toiminta muuttuu suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi tuoden pitkäaikaisen ja jatkuvan lisäarvon yritykselle.

 

Pääomaa ei kannata sitoa kalliisiin lisenssisopimuksiin (Ostatko ilmaa vai pilveä?) tai omiin laitteisiin. Omistamistasi lisensseistä tai laitteista tulee hetkessä arvottomia, kun järjestelmiä päivitetään. Kuten edellä mainittu, yleisin neuvo on kuukausiveloitteisten mallien suosiminen.

 

Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä: Käsittele IT:n riskit. Tutkimusten mukaan 40-60% prosenttia PK-yrityksistä ei toivu IT-järjestelmiin kohdistuneista katastrofeista *.

Ota yhteyttä: 

https://www.blc.fi/yrityksille/it/taito/yhteystiedot/

 

 

Lataa tästä pilviopas

*) Lähde: http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsan/vmware-vsan-disaster-recovery-solution-overview.pdf 

Topics: IT

Tilaa blogi sähköpostiisi

Viimeisimmät artikkelit: